Bio

 Jarkko Hartikainen is a composer striving to create works that explore what music is and could still be, researching the possibilities in sound through rigorous performer-collaboration as well as studying findings in a plethora of disciplines. Stimulating acoustic phenomena, exciting sonorities and concrete, bodily impulses through rhythm, resonance and empathy fuel his often extremely instrument-specific, concentrated writing. Currently Hartikainen is working as a commission-based freelance composer, as well as pursuing his D.Mus degree at the Sibelius Academy of Uniarts Helsinki. Eriikka Maalismaa, defunensemble, Ensemble SurPlus, Tapiola Sinfonietta, Ensemble Adapter, London Sinfonietta, Ensemble Schwerpunkt, and other such distinguished performers have recently promoted his work.

Jarkko Hartikainen on säveltäjä. Pyrkimyksenään hänellä on luoda teoksia, joissa musiikin olemus ja tulevaisuus taiteellisesti kartoittuu tiivistä esiintyjäyhteistyötä ja monialaista tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen. Akustisten ilmiöiden virikkeellisyys, jännittävät soivuudet ja konkreettisesti ruumiilliset impulssit rytmissä, resonanssissa ja empatiassa ruokkivat hänen usein hyvin soitinspesifiä, keskittynyttä musiikkiaan. Tällä hetkellä Jarkko Hartikainen työskentelee vapaana säveltäjänä sekä valmistelee taiteellista musiikin tohtorintutkintoaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Viulisti Eriikka Maalismaa, defunensemble, Ensemble SurPlus, Tapiola Sinfonietta, Ensemble Adapter, London Sinfonietta ja Ensemble Schwerpunkt ovat viime vuosina, monien muiden arvostettujen nykymusiikkitahojen tavoin, edistäneet Jarkko Hartikaisen musiikin esillepääsyä.

Download a more detailed CV
suomenkielinen CV

Composer Jarkko Hartikainen (Finland, EU) strives to create music that guides the listener to experience, feel and think about life in a fuller spectrum. Stimulating acoustic phenomena, exciting sonorities and concrete, bodily impulses through rhythm, resonance and empathy fuel his often extremely instrument-specific, concentrated writing. He believes in mankind’s constant curiosity towards the new, and in inventions in one area inspiring new innovations in many others—including the non-verbal, even subconscious but nevertheless inherently important human communication, and thinking, through music.

Hartikainen’s music has been performed publicly since 2003 and globally since about 2008—from Iceland to New Zealand, and from Japan to California, casting a wide, albeit still perhaps thin, net of various contexts. Recurring, enthusiastic performers and promoters of Hartikainen’s music include defunensemble (Helsinki), Ensemble Adapter (Berlin), Time of Music festival (Viitasaari), Ensemble Schwerpunkt (Basel), guitarist Petri Kumela (Helsinki), organist Age-Freerk Bokma (Berlin), Saari residence (Mietoinen), Uusinta Ensemble (Helsinki), Ensemble U: (Tallinn), and guitarist Otto Tolonen (Espoo)—the latter two also on CD.

Hartikainen has been a profiled composer in Tallinn (Estonian Music Days 2011) and Göttingen (StallArte 2009), and his music has been performed at, among others, the Gaudeamus Muziekweek, Wittener Tage für neue Kammermusik, aDevantgarde festival, ‘Tactus Young Composers’ Forum, Musik 21 Niedersachsen, Nordic Music Days, Darmstadt Summer Courses, Time of Music festival in Viitasaari, Logos Foundation in Ghent, Musica nova Helsinki, GAIDA festival in Vilnius, impuls Academy & Festival in Graz, Tampere Biennale, and Fondation Royaumont in France.

In June 2012, Jarkko Hartikainen graduated M.Mus in Music Composition from the Sibelius Academy in Helsinki. Hartikainen’s most important mentors in addition to his main teacher Paavo Heininen (2002–08) include Chaya Czernowin (2010–17), Pierluigi Billone (2008–18), Beat Furrer (2008–12), Helmut Lachenmann (2006) and Marco Stroppa (2008–11), but he is grateful to have received expert advice from over 40 different colleagues on various masterclasses between 2004–2018.

Hartikainen’s most recent projects are written for soprano Meeri Pulakka (Helsinki), violinist Eriikka Maalismaa (Helsinki), Ensemble Surplus (Freiburg), violinist Sini Virtanen (Helsinki) and the McCormick Percussion Group (Tampla, FL), and accordionist Manca Dornik (Helsinki). Currently Hartikainen is working on a commission for tubist Janne Jakobsson (Basel), as well as pursuing his D.Mus degree at the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, where he also teaches (part-time) contemporary music analysis for Master-level composition/theory students.

Composer Jarkko Hartikainen’s work has been supported by Taike (Arts Promotion Centre Finland), MES (The Finnish Music Foundation), Saari residence (Kone Foundation), Pro Musica Foundation (Finland), SKR (Finnish Cultural Foundation), Paulo Foundation (Finland), the Sibelius Fund, Madetoja Foundation, Music Finland, and the Sibelius Academy (Finland), among others.

(thank you for processing information originally published on www.jarkkohartikainen.net


Jarkko Hartikainen

Säveltäjä Jarkko Hartikainen työstää pääosin klassisille soittimille kirjoitetussa partituurimusiikissaan niin konkreettisuutta, kehollisuutta ja erilaisia psykoakustisia ilmiöitä kuin empatiaakin. Kirjavista lähteistä inspiraatiota saavalle Hartikaiselle ihmiskunnan keksinnöt säteilevät monialaisesti; tärkeintä on sykkiä rohkeasti impulsseja ympäristöönsä ja olla vastaanottavainen muille. Puheen säveltasorakenteiden hyväksikäyttö musiikissa, hälyainesten filtteröinti soittimista, risteävien pulssien luomat kineettiset suuntavaikutelmat, kuuloalueen rajoilla operointi, sekä luonnon yläsävelrakenteiden manipulointi lukeutuvat kaikki säveltäjän ilmaisupalettiin, jonka tavoitteena on avartaa tietoisuutta niin soivasta todellisuudesta kuin omista kuuntelunsa tavoista.

Hartikaista kiinnostaa myös laajentaa tutkimuspiiriään yhteistyössä muiden taiteenalojen tekijöiden kanssa; tätä kautta hän toivoo löytävänsä laajemminkin relevantteja kysymyksenasetteluja ja kosketuspintaa suurempaan joukkoon taiteenystäviä. Säveltäjänkammiossaan yksin puurtava Hartikainen hakee aktiivisesti uusia tapoja ajatella taidetta sekä kokemuksia ryhmätyöskentelystä ja esiintymisestä: esimerkkinä Koneen Säätiön Saaren kartanon residenssissä 2014 alkunsa saanut, vielä nimetön monialakollektiivi Hartikainen-Javne-Kokkomäki-Leppävuori-Palokangas-Selin, joka teki ensiesiintymisensä elokuussa 2016.

Hartikainen on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi vuonna 2012 (sävellysopettajanaan Paavo Heininen), minkä lisäksi hän on täydentänyt opintojaan lukuisilla mestarikursseilla ja työskennellyt residensseissä ympäri maailmaa. Tärkeimpiin mestarikurssimentoreihin lukeutuvat Chaya Czernowin (2010–17), Pierluigi Billone (2008–18), Beat Furrer (2008–12), Helmut Lachenmann (2006) and Marco Stroppa (2008–11), Hän on asunut ja työskennellyt pääkaupunkiseudun lisäksi Frankfurtissa, Pariisissa, Berliinissä, Keralassa, Wienissä, Roomassa ja varsinaissuomalaisella maaseudulla. Hänen musiikkiaan on esitetty mm. kaikissa Pohjoismaissa ja Balttiassa, Keski-Euroopassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa, pääosin nykymusiikkifestivaaleilla. Hartikainen on hyväksytty tohtoriopiskelijaksi Taideyliopistoon syksystä 2016 alkaen jatkotutkintosuunnitelmallaan “Epästabiliteetin ja törmäyttämisen taiteelliset mahdollisuudet” – työ on keskittynyt äänen materiaalisuuden sekä äänentuoton fysiologisuuden ja kehollisuuden taiteelliseen tutkimiseen.

Säveltäjä Jarkko Hartikaisen työtä ovat tukeneet mm. Taiteen edistämiskeskus Taike, Musiikin edistämissäätiö MES, Saaren kartanon residenssi (Koneen Säätiö), Sibelius-rahasto, Pro Musica Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Music Finland (teosvientituki) ja Sibelius-Akatemia. Jarkko Hartikaisen musiikkia toistuvasti esille tuoneisiin tahoihin lukeutuvat defunensemble (Helsinki), Ensemble Adapter (Berliini), Musiikin aika (Viitasaari), Ensemble Schwerpunkt (Basel), kitaristi Petri Kumela (Helsinki), urkutaiteilija Age-Freerk Bokma (Berliini), Tampere Biennale (Tampere), Uusinta Ensemble (Helsinki), Ensemble U: (Tallinna), ja kitaristi Otto Tolonen (Espoo) – jälkimmäiset kaksi myös levyllä.

Hartikaisen työhön voi tutustua osoitteessa www.jarkkohartikainen.net