vastakaiku (2009) for quintet

vastakaiku (Anklang bis) (2009) Adobe_PDF_Icon_svg

flute, bass clarinet, percussion, violin, cello
Duration: 12′
Distributor: Music Finland
Fp: Ensemble U:, Helsinki, 21 November, 2009

Recording from the Protuberances CD by Ensemble U: (Tallinn) below:


In case the player above does not work, go listen to the work here

I composed the chamber music work Anklang (2009) originally when the multi-artistic Stallarte Festival Göttingen invited me as their composer-in-focus. In German, ‘Anklang finden’ means finding reverberation, or mutual understanding, on a matter, and thus the work delves into different unisono situations in both periodic as well as aperiodic sounds.

Even as the work is perceived as something rather sensually-oriented, it doesn’t even try to shake all the echoes (Anklänge) of those influences of the Central-European music-making that I have wanted to elaborate in my work, and vicinity of which I’ve recently wanted to be in. For the Estonian Ensemble U: I made a new version to fit their instrumentarium; celebrating the work’s premiere in Helsinki I also translated the title into Finnish.

© 2009 Jarkko Hartikainen

Sävelsin kamarimusiikkiteoksen Anklang (2009) aluperin monitaiteisen Stallarte Festival Göttingenin pyydettyä minut fokussäveltäjäkseen. Saksan kielen ‘Anklang finden’ tarkoittaa vastakaiun löytämistä, hyväksynnän saamista, ja teos onkin erilaisten unisonotilanteiden kuulostelua.

Varsin aistilähtöiseksi hahmottuva teos ei toisaalta edes yritä karistaa kaikkia kaikuja niistä keskieurooppalaisen nykymusiikkielämän vaikutuksista (Anklänge), joita olen halunnut työssäni kehitellä ja joiden äärelle olen viime aikoina pyrkinyt hakeutumaan. Virolaiselle Ensemble U:lle tein teoksesta uuden version heidän kokoonpanolleen sopivaksi, ja Helsingissä tapahtuvan kantaesityksen kunniaksi myös teoksen nimi on käännetty.

© 2009 Jarkko Hartikainen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s